Партнери у финансирању

  • Приватне донације од 2009
  • Путни грантови за једног говорника ГААПП у ВАЦ Куебец од АЛК Абелло,
  • Сталлергенес и Мерцк у 2012