Овде можете наћи комплетну повељу пацијената са тешком астмом:

Повеља пацијената за астму